Tin tức

Tâm thư của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, gửi chư Tăng về sự tuyên truyền phi lý của Nhà cầm quyền Cộng sản đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

PARIS, ngày 12.8.2013 (PTTPGQT) – Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, vừa viết bức Tâm thư gửi chư Tăng giải thích những ngộ nhận do sự tuyên truyền phi lý của Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về vấn đề pháp lý của Giáo Hội …

Read More »

Khẩn cấp Dân chủ hóa Việt Nam là giải pháp cứu nguy dân tộc cho sự phát triển phồn vinh và chống xâm lăng, là nội dung bức thư của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi ông Trương Tấn Sang và lãnh đạo Hà Nội về chuyến công du Hoa Kỳ vừa qua của ông Chủ tịch

  PARIS, ngày 9.8.2013 (PTTPGQT) – Ngày 5 tháng 8 vừa qua, từ Thanh Minh Thiền viện ở Saigon, Đức Đệ ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ đã viết thư gửi các ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch CHXHCNVN, Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng CHXHCNVN, Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí …

Read More »

Một số Chùa và Gia Đình Phật tử Việt Nam từ trong và ngoài nước hưởng ứng và hậu thuẫn cuộc tuyệt thực của Hòa thượng Thích Huyền Việt

PARIS, ngày 31.7.2013 (PTTPGQT) – Hòa thượng Thích Huyền Việt đã kết thúc cuộc tuyệt thực 3 ngày vào 20 giờ tối hôm 27.7.2013 tại Tượng đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, khu Tây Nam thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ. Nhiều vị lãnh đạo tôn giáo, như nhị vị Thượng tọa …

Read More »

Thông bạch Vu Lan của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo – Ngày Hạnh của Ngành Nữ Gia Đình Phật tử tại Huế dưới sự hướng dẫn của 285 Nữ Huynh trưởng và 60 Nam Huynh trưởng

PARIS, ngày 29.7.2013 (PTTPGQT) – Viện Hóa Đạo vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Thông bạch Vu Lan của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, và buổi sinh hoạt trại tại chùa Bảo Quang Ngày Hạnh của Ngành Nữ …

Read More »

Ban Hướng Dẫn Trung Ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Hòa thượng Thích Trí Lãng lên tiếng ủng hộ cuộc Tuyệt thực của Hòa Thượng Thích Huyền Việt

PARIS, ngày 26.7.2013 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế đã loan báo hôm qua, 24.7, về cuộc tuyệt thực 3 ngày của Hòa thượng Thích Huyền Việt tại thành phố Houston, Texas, kể từ ngày 25 đến 27.7 trong thời gian ông Chủ tịch CHXHCNVN đến công …

Read More »

Hòa thượng Thích Huyền Việt tuyệt thực từ ngày 25 đến 27.7, thời gian ông Trương Tấn Sang tới Hoa Thịnh Đốn, để hậu thuẫn Điếu Cày, và cầu nguyện cho tiến trình Dân chủ hóa Việt Nam theo bức Tâm thư của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Tổng Thống Obama

PARIS, ngày 24.7.2013 (PTTPGQT) – Hòa thượng Thích Huyền Việt vừa điện thoại loan báo cho Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế biết rằng, kể từ ngày mai 25.7 Hòa thượng sẽ tuyệt thực cho tới ngày 27.7.2013 tại thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Thời gian …

Read More »

Tại Tổ đình Thập Tháp ở Bình Định : Lễ Húy nhật Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang & Hội luận “Thái độ của Gia Đình Phật tử Việt Nam trước diễn biến chính trị và xã hội” do Tổng vụ Thanh niên và Gia Đình Phật tử Vụ tổ chức

PARIS, ngày 22.7.2013 (PTTPGQT) – Trong những ngày đầu tháng 7 dương lịch này, khắp nơi, trong và ngoài nước, chư Tăng Ni và Phật tử tổ chức trọng thể Ngày Húy nhật thứ 5 Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch, để hướng lòng nhớ …

Read More »
< img src="https://queme.org/app/uploads/2023/01/Voeux-QM-pour-T%C3%AAt-2023-FINAL-532x1024.jpg">