Tin tức

Đại hội Bất thường Giáo hội Phật giáoViệt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ đồng thanh quyết nghị triệt để khâm tuân Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang

Đồng thời Đại hội thỉnh cử 30 chư Tăng Ni, Cư sĩ vào Hội đồng Giáo phẩm và Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ và ra QUYẾT NGHỊ CHÍN ÐIỂM khâm tuân Giáo chỉ, phát huy nội lực và …

Read More »

Thượng tọa Thích Không Tánh tường trình việc Cứu trợ Dân Oan, Nạn nhân cầu Cần Thơ và nạn nhân bão lụt Kekina ở ba tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tỉnh và miền Trung

PARIS, ngày 7.11.2007 (PTTPGQT) – Viện Hóa Đạo vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến bản tường trình tổng quát công tác cứu trợ của Thượng tọa Thích Không Tánh, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện – Xã hội trong thời gian qua …

Read More »

Đại lão Hòa thượng Thích Hộ Giác hồi âm bức Tâm Thư của Hòa thượng Thượng thủ Thích Tâm Châu – Đài Á châu Tự do phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về hiện tình GHPGVNTN và vì sao Giáo hội không xin đăng ký tái hoạt động

PARIS, ngày 3.11.2007 (PTTPGQT) – Vừa qua, ngày 30.10.2007, Đại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu, nhân danh Giáo hội Phật giáo Việt Nam Trên Thế giới, viết bức Tâm Thư Ngỏ gửi quý vị Lãnh đạo Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Lãnh đạo Giáo Hội Phật Giáo Việt …

Read More »

Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin trả lời chung về một số thắc mắc sau khi Giáo chỉ số 9 của Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành – Bản Phúc trình Phật sự của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh gửi từ Huế nói về nhóm Thân hữu Già Lam

PARIS, ngày 2.11.2007 (PTTPGQT) – Gần đây, một số bạn đọc gửi điện thư hoặc điện thoại về Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế hỏi thăm về Giáo chỉ số 9 của Đức Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành hôm 8.9.2007 và Thông bạch Hướng dẫn thi hành …

Read More »

Nội dung buổi tiếp xúc giữa Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo Trên Thế và Hòa thuợng Thích Thiện Hạnh tại chùa Bảo Quốc Huế

PARIS, ngày 1.11.2007 (PTTPGQT) – Văn phòng Viện Hóa Đạo trong nước vừa chuyển đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Bản Tường trình của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, Chánh Thư ký Viện Tăng thống kiêm Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam …

Read More »

Ủy hội Hoa kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới và Đại sứ Vương quốc Thụy Điển đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ và tìm hiểu về Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất

PARIS, ngày 30.10.2007 (PTTPGQT) – Phái đoàn của Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên Thế giới (US Commission on International Religious Freedom) đã đến Việt Nam điều tra về vấn đề tôn giáo từ ngày 21.10 vừa qua. Một mặt Ủy hội Hoa Kỳ gặp …

Read More »