Home / Đài Phật giáo Việt Nam (page 18)

Đài Phật giáo Việt Nam

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 5.6.2015] Nội dung và ý nghĩa Thông điệp Phật Đản của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

    “Câu Chuyện Cuối Tuần”, Triều Thanh phỏng vấn Cư sĩ Võ Văn Ái về ý nghĩa bức Thông điệp Phật Đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ & Mục “Những Văn Kiện Lịch sử của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang” về …

Read More »

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 29.5.2015] Thông điệp Phật Đản của Đức Tăng Thống & Giỗ đầu Htr. Lê Thị Tuyết Mai vị quốc vị pháp thiêu thân

    Thông điệp Phật Đản 2599 – 2015 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ & Phóng sự đặc biệt Ngày Giỗ đầu Huynh trưởng Đồng Xuân Lê Thị Tuyết Mai vị quốc, vị pháp thiêu thân tại Saigon chống xâm lược Trung quốc. Để thu, bấm …

Read More »

[Đài Phật giáo Việt Nam – ngày 8.5.2015] Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

    Tường thuật cuộc viếng thăm Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ của Phái đoàn Quốc hội Hoa Kỳ tại Thanh Minh Thiền Viện, Saigon & Đài Á Châu Tự Do phỏng vấn Đức Tăng Thống về 40 Năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất dưới chế …

Read More »