Home / Diễn Đàn (page 4)

Diễn Đàn

TRÔNG ÐỢI
ÐỖ THÁI NHIÊN

Như vậy là mùa Xuân năm Ất Dậu đã gần tàn. Thế nhưng với tấm lòng yêu thương vô hạn đối với đồng bào Việt Nam, Hòa-Thuợng Thích-Quảng-Ðộ Viện-Truởng Viện Hóa Ðạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vẫn mong ước : “Làm sao cho Xuân qua rồi mà …

Read More »

NHUỆ HỒNG NÓI VỚI NHẤT HẠNH

LỜI DẪN Thiền Sư Nhất Hạnh đối với chúng tôi là chỗ thân tình. Các em trai và em dâu tôi đều tình nguyện xung vào ban phát hành và phổ biến tác phẩm của Thầy. Các văn hữu và chiến hữu thân thiết nhất của tôi như Tịnh Liên …

Read More »

Nhất hạnh hữu thất…

Nhất hạnh hữu thất, bách hạnh câu khuynh (một nết mà hỏng thì trăm nết ngã theo), đó là lời của ông Thái Công được chép lại trong thiên Chính kỷ (giữ mình cho ngay thẳng) quyển Minh tâm bảo giám (tấm gương báo để soi sáng lòng người). Nghĩa …

Read More »