Home / Diễn Đàn (page 4)

Diễn Đàn

NHUỆ HỒNG NÓI VỚI NHẤT HẠNH

LỜI DẪN Thiền Sư Nhất Hạnh đối với chúng tôi là chỗ thân tình. Các em trai và em dâu tôi đều tình nguyện xung vào ban phát hành và phổ biến tác phẩm của Thầy. Các văn hữu và chiến hữu thân thiết nhất của tôi như Tịnh Liên …

Read More »

Nhất hạnh hữu thất…

Nhất hạnh hữu thất, bách hạnh câu khuynh (một nết mà hỏng thì trăm nết ngã theo), đó là lời của ông Thái Công được chép lại trong thiên Chính kỷ (giữ mình cho ngay thẳng) quyển Minh tâm bảo giám (tấm gương báo để soi sáng lòng người). Nghĩa …

Read More »