Home / Diễn Đàn (page 5)

Diễn Đàn

Bức thư ngỏ gửi thầy Thích-Nhất-Hạnh

Sau lá thư ngỏ chúng tôi viết gửi thầy , cũng như đọc nhiều bài viết khác trên internet nói về chuyến trở lại Việt Nam của thầy và tăng thân Làng Mai. Chúng tôi đã không có ý định trở lại vấn đề nữa. Nhưng đọc bản tin viết …

Read More »