Home / Diễn Đàn (page 5)

Diễn Đàn

Bức thư ngỏ gửi thầy Thích-Nhất-Hạnh

Sau lá thư ngỏ chúng tôi viết gửi thầy , cũng như đọc nhiều bài viết khác trên internet nói về chuyến trở lại Việt Nam của thầy và tăng thân Làng Mai. Chúng tôi đã không có ý định trở lại vấn đề nữa. Nhưng đọc bản tin viết …

Read More »

Ðiếu văn 8 Ngư dân tử nạn

Hà Nội, ngày 3.2.2005 Kính gửi Ngài Võ Văn Ái, Như Ðức Phật đã từng dạy rằng “Chỉ có kẻ vô minh mới đàn áp/cai trị người khác, và cũng chỉ có người vô minh mới để người khác đàn áp/cai trị mình”. Tôi thiết nghĩ, để cho đất nước …

Read More »