Home / Diễn Đàn (page 5)

Diễn Đàn

Nhất hạnh hữu thất…

Nhất hạnh hữu thất, bách hạnh câu khuynh (một nết mà hỏng thì trăm nết ngã theo), đó là lời của ông Thái Công được chép lại trong thiên Chính kỷ (giữ mình cho ngay thẳng) quyển Minh tâm bảo giám (tấm gương báo để soi sáng lòng người). Nghĩa …

Read More »

Bức thư ngỏ gửi thầy Thích-Nhất-Hạnh

Sau lá thư ngỏ chúng tôi viết gửi thầy , cũng như đọc nhiều bài viết khác trên internet nói về chuyến trở lại Việt Nam của thầy và tăng thân Làng Mai. Chúng tôi đã không có ý định trở lại vấn đề nữa. Nhưng đọc bản tin viết …

Read More »