Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / VCHR và FIDH vạch trần những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam trước cuộc xem xét Báo cáo định kỳ của Việt Nam về Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị

VCHR và FIDH vạch trần những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam trước cuộc xem xét Báo cáo định kỳ của Việt Nam về Công ước quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các quyền dân sự và chính trị

Download PDF

PARIS, ngày 5 tháng 1 năm 2024 (VCHR) – Trong Báo cáo chung gửi Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc ngày hôm nay, Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam (VCHR)Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) đã tố cáo những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Việt Nam, và đặt câu hỏi với chính quyền Việt Nam về những biện pháp họ sẽ thực hiện để cải thiện nhân quyền và duy trì các nhiệm nvụ của mình với tư cách là một quốc gia thành viên Công ước Quốc tế của Liên Hiệp Quốc về các Quyền Dân sự và Chính trị (ICCPR).

Bản đệ trình này là một đóng góp cho Danh sách các vấn đề sẽ được Ủy ban Nhân quyền LHQ thông qua tại phiên họp thứ 140 tại Geneva vào ngày 28 tháng 3 năm 2024. Ủy ban sẽ chuyển những vấn đề và quan tâm chính yếu trong danh sách ấy tới nhà cầm quyền Việt Nam, buộc chính quyền Hà nội  phải trả lời họ trước khi Ủy ban Nhân quyền LHQ xem xét Báo cáo Định kỳ lần Thứ tư về việc thực hiện ICCPR, kỳ hạn của ngày xem xét Báo cáo hiện chưa được ấn định.

Trong bản báo cáo, VCHR và FIDH nêu lên quan ngại về việc giam giữ tùy tiện những người bảo vệ nhân quyền, các nhà hoạt động về biến đổi khí hậu, các nhà báo, và thành viên của các cộng đồng tôn giáo không được công nhận; đối xử vô nhân đạo trong các nhà tù ở Việt Nam, bao gồm tra tấn và thiếu phương tiện chăm sóc y tế; việc sử dụng hình phạt tử hình; xét xử không công bằng và giam giữ không giới hạn trước khi xét xử ; việc thông qua luật pháp để hạn chế việc thực hiện quyền tự do ngôn luận, lập hội và hội họp ôn hòa.

Bình luận về bàn Phúc Trình Định kỳ lần thứ 4 của Việt Nam đăng trên website ICCPR, Chủ tịch VCHR Penelope Faulkner lấy làm tiếc rằng “bản phúc trình của nhà cầm quyền Hà nội tràn đày những lời tuyên bố cách xa thực tế nghìn dặm, đồng thời lại che giấu các cuộc đàn áp hung bạo xã hội dân sự, khiến Cộng đồng thế giới không ngừng phê phán kịch liệt. Bà nói: “‘Danh sách các vấn đề’ là một phần quan trọng của quá trình xem xét của LHQ, buộc Việt Nam phải trả lời cụ thể những quan ngại của các chuyên gia Liên Hiệp Quốc, các tổ chức phi chính phủ về nhân quyền và các nhà hoạt động liên quan chủ chốt khác”.

Xin mời đọc giả xem toàn văn bằng Anh ngữ bản đệ trình cho Ùy Ban Nhân Quyền LHQ hôm nay :

This post is also available in: English French

Check Also

Quyền tự do biểu tình ôn hòa vẫn bị đàn áp trầm trọng tại Việt Nam

PARIS, ngày 23 tháng 8 năm 2023 (VCHR) – Hôm nay, Ủy ban Bảo vệ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *