Home / Tài liệu (page 11)

Tài liệu

Thư Ngỏ
Ðồng kính gửi quý Ông : Nông Ðức Mạnh, Tổng Bí thư Ðảng Cộng sản Việt Nam, Trần Ðức Lương, Chủ tịch CHXHCNVN, Phan Văn Khải, Thủ tướng CHXHCNVN, và Nguyễn Văn An, Chủ tịch Quốc hội CHXHCNVN,
về việc cấm chư Tăng đi lại chúc Tết và vụ quản chế bằng khẩu lệnh

Phật lịch 2548 VTT/TT Thưa quý Ngài, Kể từ ngày tôi ra Hà Nội chữa bệnh, nhân đó được Thủ tướng Phan Văn Khải tiếp kiến vào ngày 2.4.2003, thấm thoát đã gần hai năm qua. Cuộc gặp gỡ hy hữu ấy đã đem lại nhiều hân hoan, hy vọng …

Read More »

Viện Hóa Ðạo : Thư Chúc Xuân
Kính gửi quí vị Nhân sĩ, Trí thức, Văn Nghệ sĩ, và Ðồng bào trong và ngoài nước

  GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN HÓA ÐẠO Thanh Minh Thiền viện, 90 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, T.P. Hồ Chí Minh   Phật lịch 2548 Số 02/VHÐ/VT Thưa quí Liệt vị, Ðức Ðệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang vừa gửi Thông …

Read More »

Phỏng vấn Thượng tọa Thích Thiện Minh

  Ỷ Lan : Thượng tọa Thích Thiện Minh, thế danh Huỳnh Văn Ba, lãnh hai án chung thân vào năm 1979 và 1986 vì lý do tham gia Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền, dân chủ và đòi hỏi …

Read More »

Thư viết tay của TT. Thích Không Tánh

Phật lịch 2548, ngày 2.2.2005 Kính gửi Trung tá Dương Văn Sự Trưởng Công an Phường An Khánh, Quận 2 Thưa Ông Trung tá, Tôi đã nhận Giấy Mời của ông Trung tá, nhưng hơn 10 ngày qua không biết lý do gì Công an Quận 2 và Dân phòng …

Read More »

Lời viết của Cư sĩ Tuệ Nguyên

Hà Nội, ngày 2.2.2005 Kính gửi qúy Ngài đại diện Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế tại Paris Kính thưa quý Ngài, Tôi là một cư sỹ Phật giáo tại Hà Nội. Trong thời gian qua tôi có được đọc những thông tin, bài viết và quan điểm thể …

Read More »