Home / Tài liệu (page 14)

Tài liệu

Thống nhất Phật giáo

Vì sao Đảng Cộng sản truy triệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ? Xin đọc tài liệu “Thống nhất Phật giáo” của Đỗ Trung Hiếu, Kiến trúc sư thành lập Hội Phật giáo Nhà nước năm 1981 cho Đảng làm công cụ : “Thống nhất Phật giáo” của Đỗ …

Read More »

Từ Quốc hận tới Quốc Kháng

Quốc hận là ngày toàn dân căm phẫn vì biết mình bị lừa, vì những gì còn bán tín bán nghi, nay đã lộ nguyên hình : đó là chủ nghĩa Cộng sản tàn bạo và phi dân tộc, nói một đường làm một nẻo. Một thứ chính trị dựng trên …

Read More »