Home / Tài liệu (page 14)

Tài liệu

Lời Kêu Gọi và Chương trình Chính trị cho Dân chủ Việt Nam của HT Thích Quảng Ðộ

 Phật lịch 2544Số : 02/VHÐ/VT LỜI KÊU GỌI CHO DÂN CHỦ VIỆT NAMnhân chuẩn bị kỷ niệm Quốc tổ Hùng vươnglần thứ 4880 và năm Thế giới đón chàothiên niên kỷ thứ III của Ðại lão Hòa thượng THÍCH QUẢNG ÐỘViện trưởng Viện Hóa Ðạo, GHPGVHTN Ðạo Phật ra đời để …

Read More »

Những Tuyên ngôn và Công ước Quốc tế của LHQ nhằm bảo vệ các Quyền Con Người, Quyền Dân sự và Quyền Chính trị cho mọi người trên trái đất

    Mục Lục   – Lịch sử bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và những văn kiện bảo vệ Người đấu tranh cho Nhân quyền – Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc – Tuyên ngôn về Quyền và Trách vụ của các cá nhân, …

Read More »

Thống nhất Phật giáo

Vì sao Đảng Cộng sản truy triệt Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ? Xin đọc tài liệu “Thống nhất Phật giáo” của Đỗ Trung Hiếu, Kiến trúc sư thành lập Hội Phật giáo Nhà nước năm 1981 cho Đảng làm công cụ : “Thống nhất Phật giáo” của Đỗ …

Read More »

Phong trào Phật giáo trong nước chuyển sang bước ngoặt lịch sử mới : Tuyên Cáo Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn của Hòa thượng Thích Huyền Quang – 20.11.1993

L.T.S. : Sự kiện quan trọng nhất trong năm 1993 tại Việt Nam, là bản “Tuyên Cáo” của Hòa thượng Thích Huyền Quang, Xử lý Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN), phát đi từ Quảng Ngãi ngày 20.11.93. Sau đấy, Phòng Thông tin …

Read More »

Từ Quốc hận tới Quốc Kháng

Quốc hận là ngày toàn dân căm phẫn vì biết mình bị lừa, vì những gì còn bán tín bán nghi, nay đã lộ nguyên hình : đó là chủ nghĩa Cộng sản tàn bạo và phi dân tộc, nói một đường làm một nẻo. Một thứ chính trị dựng trên …

Read More »