Home / Tài liệu (page 13)

Tài liệu

UBBQLNVN : Thư của Thượng tướng Nguyễn Nam Khánh gửi Lãnh đạo Ðảng về sự lộng quyền của Tổng cục 2
(Xin xem Thông cáo báo chí của Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam phát hành ngày 27.7.2004 về bức thư này)

Hà Nội, ngày 17/6/2004 Kính gửi : Ban Chấp hành Trung ương đảng Ðồng chí Tổng bí thư và các đồng chí uỷ viên Bộ Chính trị, uỷ viên Ban Bí thư Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá 9 Ðồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá …

Read More »

PTTPGQT : Thông điệp Phật Ðản 2548

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT VIỆN TĂNG THỐNG Phật lịch 2548 Số 02/VTT/TT THÔNG ÐIỆP PHẬT ÐẢN 2548 CỦA ÐỨC ÐỆ TỨ TĂNG THỐNG NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT Phật Ðản, ngày trần gian chào đón Ðức Phật Từ Bi, ngày mà toàn …

Read More »

PTTPGQT : TÂM SỰ GIỮA ÐẤT VÀ TRỜI
Lê Công Cầu, Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam

Kính Gởi : Ðại Tá Lê Việt Hà
Trưởng Công An Thành Phố Huế

Kính Thưa Anh. Thơ này xin gởi tới anh, đọc xong chắc anh cũng chẳng vui vẻ gì. Nhưng vì hôm trước gặp nhau ở Từ Hiếu anh có nói : “Mấy Ôn làm thất sách rồi Cầu ơi – Cầu có kế chi không ?” – Tôi có nói : “Mấy Ôn …

Read More »

PTTPGQT : QUYẾT NGHỊ
CỦA ÐẠI HỘI VĂN HÓA PHẬT GIÁO VIỆT NAM
do Tổng vụ Văn hóa Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ, Văn phòng II Viện Hóa Ðạo, tổ chức tại San Diego ngày 4.1.2003

Ðông đảo chư Tôn đức Tăng Ni lãnh đạo Giáo hội, chư vị đại diện các tôn giáo, chư vị học giả, nhân sĩ, văn thi nghệ sĩ, chư vị đại diện các hội đoàn cùng chư vị Cư sĩ nam nữ thiện tri thức đã vân tập tham dự …

Read More »

Những Tuyên ngôn và Công ước Quốc tế của LHQ nhằm bảo vệ các Quyền Con Người, Quyền Dân sự và Quyền Chính trị cho mọi người trên trái đất

    Mục Lục   – Lịch sử bản Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và những văn kiện bảo vệ Người đấu tranh cho Nhân quyền – Tuyên ngôn Quốc tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc – Tuyên ngôn về Quyền và Trách vụ của các cá nhân, …

Read More »